Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο της προκήρυξης του Νέου Προγράμματος CLLD / LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την έναρξη των Ενημερωτικών Συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα.
Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδιασμού του τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με στόχο τη συμβολή στην ουσιαστική τοπική ανάπτυξη της περιοχής.

> Νέα - Ανακοινώσεις

> Προκηρύξεις ΕΣΠΑ