> 1η Προκήρυξη Δημοσίων Επενδύσεων

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Υλοποιούμενα - Τρέχοντα Προγράμματα > ΑΛΙΕΙΑ > Οι Προκηρύξεις > 1η Προκήρυξη Δημοσίων Επενδύσεων

 

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Ονοματισμένων Πράξεων Δημοσίων Επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος Νομού Χαλκιδικής στο Πλαίσιο του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αλιείας ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. [υποβολή έως 29-06-2012]

 

Ημερομηνία: 19 Ιούλιος 2011 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως ΟΤΔ Αλιείας (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης - ΕΦΔ) του τοπικού προγράμματος Νομού Χαλκιδικής στα πλαίσια του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 17-02-2011 σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και της Ο.Τ.Δ. Αλιείας «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ».
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται συγκεκριμένοι δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων πράξεων, οι οποίες αποτελούν ονοματισμένες Δημόσιες Επενδύσεις στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν. Οι δικαιούχοι αυτοί, οι τίτλοι των ονοματισμένων πράξεων, καθώς και οι αντίστοιχες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Κωδικός Πρόσκλησης Δικαιούχος  Τίτλος Πράξης  Δημόσια Δαπάνη
4.1.2_8.1 Δήμος Αριστοτέλη Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού – «Δυναμικό Θεματικό Πάρκο Αναψυχής» 369.000 €
4.1.2_8.2 Δήμος Σιθωνίας Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία που σχετίζονται με την αλιευτική/λαογραφική πολιτιστική κληρονομιά, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων – «Κέντρο Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας» 369.000 €
4.1.2_8.3 Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Παρεμβάσεις για την στήριξη πολιτιστικών φορέων για δημιουργία υποδομών μικρής κλίμακας και την προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών κλπ – «ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» 110.000 €
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως την 29/06/2012 στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας - ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.
Δ/νση: Χαλκιδική, Πολύγυρος, 22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία, Τ.Κ. 63100, τηλ. 23710 24407 & 24507 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-15:30). 
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση.
Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. Αλιείας - ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.
Δ/νση: Χαλκιδική, Πολύγυρος, 22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία, Τ.Κ. 63100, τηλ. 23710 24407 & 24507 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-15:30) από την κ. Ζωγράφου Αικατερίνη. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Γεωργία Καραγιάννη, e-mail: karagianni@anetxa.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΤΠ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Δήμος Αριστοτέλη.zip1.01 MB
Δήμος Σιθωνίας.zip1.02 MB
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.zip1 MB