> 2η Προκήρυξη Ιδιωτικών Επενδύσεων στα πλαίσια του Άξονα 3 "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" του Π.Α.Α. 2007-2013 [ηλεκτρονική υποβολή έως 24-04-2013]