> ΑΛΙΕΙΑ

Διαδρομή ιστοτόπου

Αρχική > Προγράμματα > Υλοποιούμενα - Τρέχοντα Προγράμματα > ΑΛΙΕΙΑ

Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αλιείας - Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) - υλοποιεί το Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Χαλκιδικής στα πλαίσια του Άξονα 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.), για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.