> Ανακύκλωση - Πράσινη Δραχμή

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Ανακύκλωση - Πράσινη Δραχμή

 

Το έργο υλοποιήθηκε από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης, σε συνεργασία με τους παρακάτω συμβαλλόμενους:

  • την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής,
  • την πρώην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Νομού Χαλκιδικής, και
  • όλους τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους του Νομού Χαλκιδικής (14 Δήμοι),

και ουσιαστικά αποτέλεσε συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος «Πράσινη Δραχμή: μια καινοτόμος προσέγγιση στην προσπάθεια ανακύκλωσης και ενημέρωσης του κοινού για το περιβάλλον», το οποίο υλοποιήθηκε επίσης από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. (με περίοδο υλοποίησης 2002-2004), στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με τους ίδιους φορείς και περιελάμβανε ανακύκλωση απορριμμάτων και «περιβαλλοντικές αμοιβές».

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να ενεργοποιήσει τους πολίτες σε διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον και να περιορίσει τα στερεά απόβλητα μέσα από διαδικασίες ανακύκλωσης.

Η μέθοδος αναπτύχθηκε στη βάση μιας καινοτόμου ιδέας, η οποία ήταν η πληρωμή των ενεργοποιημένων πολιτών με ένα συμβολικό πράσινο νόμισμα, το οποίο αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένες ποσότητες  αλουμινίου, χαρτιού και πλαστικών.

Η «πράσινη δραχμή» χρησιμοποιήθηκε από τους κατόχους της για την αγορά «περιβαλλοντικών δώρων» π.χ. βιβλίων με θέμα το περιβάλλον, εκδρομών σε βιότοπους κ.ά., τα οποία ήταν το κίνητρο ώστε να πειστούν οι πολίτες να συμμετάσχουν στην ανακύκλωση. 

Οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στη συνέχιση του προγράμματος, ήταν η ιδιαίτερη επιτυχία του, καθώς σημειώθηκε αυξημένη συμμετοχή στην ανακύκλωση εκ μέρους τόσο των μαθητών της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Χαλκιδικής, όσο και της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τις υπηρεσίες του νομού για την ανακύκλωση του χαρτιού που διαθέτουν.

Άλλος ένας σκοπός του προγράμματος «Ανακύκλωση - Πράσινη δραχμή», ήταν η περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους κάδους ανακύκλωσης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία του Νομού Χαλκιδικής, και η μεταφορά τους προς πώληση σε εταιρείες ανακύκλωσης της Θεσσαλονίκης.

Οι πόροι για την υλοποίηση του έργου προήλθαν από τη συγχρηματοδότηση των εταίρων με συνολικό προϋπολογισμό που ανήλθε στο ποσό των 43.220 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Δεκέμβριο του 2004 έως τον Δεκέμβριο του 2005.