> Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες στα Σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 2011

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες στα Σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 2011

 

Το πρόγραμμα Απολύμανσης - Απεντόμωσης & Μυοκτονίας στα Σχολεία των Δήμων Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Νέας Προποντίδας, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά (2011-12), από την  ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., σε συνεργασία με τους Δήμους Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Νέας Προποντίδας, και ο προϋπολογισμός του ανήλθε στο ποσό των 43.470 €.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λειτουργούν διακόσια εφτά (207) σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων 62 δημοτικά σχολεία, 52 γυμνάσια και λύκεια και 93 νηπιαγωγεία. Τα 3/5 από αυτά τα σχολεία περίπου βρίσκονται στην περιοχή των παραπάνω Δήμων και η απολύμανσή τους αποτέλεσε αντικείμενο του παρόντος προγράμματος.

Η εφαρμογή του προγράμματος έγινε με τη χρήση των κατάλληλων (εγκεκριμένων) σκευασμάτων / μέσων για την απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε τρεις (3) καθολικές απολυμάνσεις όλων των χώρων κάθε σχολείου, για την καταπολέμηση μικροβίων. Οι απολυμάνσεις πραγματοποιήθηκαν σε χρονικά διαστήματα που τα σχολεία δεν βρίσκονταν σε λειτουργία, δηλαδή, πριν την έναρξη της σχολικής περιόδου και στις διακοπές εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Επίσης περιελάμβανε την ανά δίμηνο απεντόμωση και μυοκτονία κυρίως στους χώρους των τουαλετών, αποθηκών και λεβητοστασίων.

Το πρόγραμμα προέβλεπε επίσης έκτακτο περιοδικό έλεγχο των χώρων και έκτακτες απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες (ανάλογα με τις οχλήσεις και την υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων / μέσων), καθώς και τήρηση αρχείων αναφορών για εφαρμογές και ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν για κάθε σχολείο ξεχωριστά, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους για την λειτουργία του κάθε σχολείου (Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής, ή διευθυντής Σχολείου ή Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων).

Για την εκτέλεση του έργου χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σκευάσματα και μέσα.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή είχε ως στόχο την καταπολέμηση των εντόμων και τρωκτικών στο χώρο των σχολείων καθώς και τη μείωση του φορτίου των παθογόνων οργανισμών με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών.

Το έργο υλοποιήθηκε με ιδία μέσα από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. και χρηματοδοτήθηκε από τους Δήμους Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Νέας Προποντίδας. Υποστηρίχθηκε επίσης διοικητικά και διαχειριστικά από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

Η περίοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος ήταν από τον Σεπτέμβριο 2011 έως τον Ιουνίο 2012.