> ΒΙΟτεχνικό ΠΑρκο Ζερβοχωρίων

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > ΒΙΟτεχνικό ΠΑρκο Ζερβοχωρίων

 

Το έργο περιελάμβανε την υλοποίηση 8 επιμέρους υποέργων που αφορούσαν στις κατασκευαστικές εργασίες υλοποίησης του ΒΙΟτεχνικού ΠΑρκου Ζερβοχωρίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.821.725 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:
  • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων υδάτων
  • Κατασκευή εσωτερικού δικτύου οδοποιίας
  • Διαμόρφωση κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης
  • Εσωτερικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών
  • Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού
  • Κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
  • Κατασκευή κτιρίου διοίκησης και φυλακίου
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου περιμετρικά του πάρκου
Με την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων υποδομών το Βιοτεχνικό Πάρκο αποτελεί πλέον ένα σημαντικότατο πόλο έλξης επενδυτών από την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Παράλληλα όμως έχει επιτευχθεί ο βασικότερος στόχος της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε. που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών της ορεινής Χαλκιδικής, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής, κυρίως τους νέους,  για μόνιμη εγκατάσταση και εργασία με ανταγωνιστικούς όρους.
Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μέτρου 3.4 «Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων» του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, με ίδια συμμετοχή της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε. 65% επί του συνολικού προϋπολογισμού, και περίοδο υλοποίησης από τον Ιούλιο 2005 έως τον Δεκέμβριο 2008.