> Διαφημιστική Προβολή Αγροτικών Προϊόντων του Νομού Χαλκιδικής

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Διαφημιστική Προβολή Αγροτικών Προϊόντων του Νομού Χαλκιδικής

 

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. με χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και ο προϋπολογισμός του ανήλθε στο ποσό των 23.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνοψίζεται στα παρακάτω:

  • Προσφορά αγροτικών προϊόντων του Νομού Χαλκιδικής
  • Ζήτηση - διανομή - εμπορία αγροτικών προϊόντων του Νομού Χαλκιδικής
  • Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των τοπικών παραγωγών και μεταποιητικών επιχειρήσεων
  • Αξιολόγηση τοπικών προϊόντων με βάση την αναγνωρισιμότητα, εμπορευσιμότητα και δυναμικό χαρακτήρα
  • Επιχειρησιακός σχεδιασμός προβολής
  • Στοχευμένο πρόγραμμα δράσης με ενέργειες
  • Τεχνικο-οικονομικός σχεδιασμός του προγράμματος δράσης

με περίοδο υλοποίησης Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2011