> Δίκτυο Ανάπτυξης Πρότυπου Συστήματος δια βίου κατάρτισης και εξ΄ αποστάσεως πιστοποίησης δεξιοτήτων στις ΜΜΕ – ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Δίκτυο Ανάπτυξης Πρότυπου Συστήματος δια βίου κατάρτισης και εξ΄ αποστάσεως πιστοποίησης δεξιοτήτων στις ΜΜΕ – ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ

 

To έργο εντάσσονταν στα πλαίσια του μέτρου 1.3 του υποπρογράμματος 3 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL και αφορούσε την θεματική περιοχή βιοτεχνίας – υπηρεσίες – ΜΜΕ.
Η υλοποίηση των δράσεων του έργου επιτεύχθηκε στα πλαίσια λειτουργίας Αναπτυξιακής Σύμπραξης εταίρων, με συντονιστή το ΚΕΚ της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων  Ελλάδας, με την επωνυμία ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τρεις δράσεις, και η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. συμμετείχε σε δύο υποέργα της δεύτερης δράσης.
Στόχοι του προγράμματος ήταν η διάδοση και εμπέδωση της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις ΜΜΕ, καθώς επίσης και η αξιοποίηση με καινοτόμο τρόπο νέων τεχνολογικών εφαρμογών στην κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
Παράλληλα το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην υποστήριξη ατόμων απειλούμενων με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, με την παροχή δυνατοτήτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, καθώς επίσης και με τη δημιουργία συστημάτων και υποστηρικτικών μηχανισμών, εντός και εκτός επιχειρήσεων, που να διευκολύνουν την επαγγελματική τους ένταξη.
Οι συμβαλλόμενοι εταίροι του προγράμματος ήταν οι εξής:
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΒΕΑ  ΕΚΕΜ  ΙΤΕ 
ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. ΓΣΕΒΕΕ ΕΚΕΠΙΣ ΟΑΕΔ
ΑΠΘ ΕΑΠ ΕΛΙΝΥΑΕ ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Με φορέα χρηματοδότησης την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ / Υπουργείο Εργασίας και με προϋπολογισμό που ανήλθε στο ποσό των 50.000 €, το έργο διήρκεσε από τον Ιανουάριο 2003 έως τον Μάρτιο 2005.