> Δομή Στήριξης ΟΠΑΑΧ Χολομώντα - Ομβριανού 3ης Προγραμματικής Περιόδου

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Δομή Στήριξης ΟΠΑΑΧ Χολομώντα - Ομβριανού 3ης Προγραμματικής Περιόδου

 

Για την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου δημιουργήθηκαν οι Δομές Στήριξης, μία ανά Περιφέρεια. Ήταν δίκτυα των Αναπτυξιακών Εταιρειών της κάθε Περιφέρειας για την παροχή υπηρεσιών στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής. Αντέννα της Δομής Στήριξης Κεντρικής Μακεδονίας για το Νομό Χαλκιδικής αποτέλεσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής - ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.
Ο ρόλος των Δομών Στήριξης και κατ’ επέκταση της Αντέννας του Νομού Χαλκιδικής, αφορούσε δράσεις, όπως: 
 • Ευαισθητοποίηση για τα οφέλη από συμμετοχή στα Ο.Π.Α.Α.Χ.,
 • Δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
 • Πληροφόρηση σχετικά με προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής στις επιχορηγήσεις των Ο.Π.Α.Α.Χ.,
 • Διάθεση φακέλων υποψηφιότητας και οδηγών εφαρμογής,
 • Παροχή διευκρινίσεων και συμβουλών προς ενδιαφερόμενους,
 • Υποδοχή, συγκέντρωση των φακέλων υποψηφιότητας και έλεγχος πληρότητας αυτών. 
Στη φάση της υλοποίησης των προτάσεων είχε την ευθύνη της παρακολούθησης και καταγραφής της εξέλιξης των εργασιών τόσο σε φυσικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
Ειδικότερα στη Χαλκιδική στο πλαίσιο του Ο.Π.Α.Α.Χ. Χολομώντα – Ομβριανού ολοκληρώθηκαν με τον παραπάνω τρόπο τα εξής έργα:
 • Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός οκτώ (8) καταλυμάτων,
 • Η ενίσχυση έξι (6) τοπικών εκδηλώσεων,
 • Η δημιουργία και η επέκταση δύο (2) μονάδων ιππικού τουρισμού,
 • Η καθιέρωση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε τέσσερις (4) μονάδες μεταποίησης – τυποποίησης γεωργικών προϊόντων,
 • Ο εκσυγχρονισμός και η δημιουργία οκτώ (8) μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (τυρί, πατάτα, μέλι),
 • Ο εκσυγχρονισμός και η δημιουργία εφτά (7) μονάδων εστίασης ή αναψυκτηρίων,
 • Η ανακαίνιση εξωτερικών όψεων δεκατριών (13) κατοικιών στα χωριά της Αρναίας και της Γαλάτιστας, και
 • Η δημιουργία, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός δεκαεννιά (19) βιοτεχνικών χώρων (ξυλουργία, εργαστήρια μεταλλικών κατασκευών, αρτοποιία, κηροποιεία, κλπ).
Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ήταν από το 2003 έως το 2009.