> Ειδικό Τοπικό Πρόγραμμα «Επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τους ανέργους που απολύθηκαν από την TVX Hellas AE»

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Ειδικό Τοπικό Πρόγραμμα «Επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τους ανέργους που απολύθηκαν από την TVX Hellas AE»

 

Το Ειδικό Τοπικό Πρόγραμμα «Επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τους ανέργους που απολύθηκαν από την TVX Hellas AE», υλοποιήθηκε στα πλαίσια εφαρμογής προγραμματικής σύμβασης που υπογράφηκε στις 06-05-2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.3220/2004, με συμβαλλόμενους: 
  • το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ως φορέας χρηματοδότησης του προγράμματος,
  • την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, 
  • τον πρώην Δήμο Σταγείρων – Ακάνθου, 
  • τον πρώην Δήμο Παναγίας, 
  • τον πρώην Δήμο Αρναίας και 
  • την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος.
To πρόγραμμα ήταν εξαετές με περίοδο υλοποίησης από τον Μάιο 2004 έως τον Αύγουστο 2010 και αφορούσε την επανειδίκευση, κατάρτιση και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων προερχομένων από το κλείσιμο της TVX Hellas A.E., με σκοπό την ομαλή απορρόφηση τους σε άλλους παραγωγικούς φορείς του Νομού Χαλκιδικής. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανερχόταν σε 28.000.000 € και αφορούσε την κάλυψη δαπανών για τις αποζημιώσεις των δικαιούχων του προγράμματος, την κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών και δαπάνες για την τεχνική στήριξη των έργων και δράσεων του προγράμματος.
Η συνολική απορρόφηση του προϋπολογισμού του προγράμματος ανήλθε στο ποσό των 12.359.955,50 €.