> Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΧΥΤΑ)

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΧΥΤΑ)

 

Το συγκεκριμένο έργο ήταν μέρος του ευρύτερου  έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ της 2ης και 3ης Διαχειριστικής ενότητας Ν. Χαλκιδικής» όπου τεχνικός σύμβουλος ήταν η ΕΠΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.
Οι βασικές υποχρεώσεις της ΑΝΕΤΧΑ ήταν να συντάσσει όλα τα τεχνικά δελτία, τις αναφορές του έργου, εκθέσεις παρακολούθησης, και εκθέσεις προόδου για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ της 2ης και 3ης Διαχειριστικής ενότητας Ν. Χαλκιδικής» σε συνεργασία με τον εργοδότη. Όφειλε επίσης να τηρεί αρχείο του έργου για την παρακολούθησή του. 
Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, με προϋπολογισμό που ανήλθε στο ποσό των 127.500 €, και με περίοδο υλοποίησης από τον Απρίλιο 2004 έως τον Ιούνιο 2006.