> Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα για την Προώθηση των Εξαγωγών των Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων Εθνικής Σημασίας της Χαλκιδικής

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα για την Προώθηση των Εξαγωγών των Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων Εθνικής Σημασίας της Χαλκιδικής

 

Το έργο αφορούσε το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συνέχιση μιας σειράς ενεργειών που στόχο είχαν την προώθηση, την προβολή και την επαύξηση του βαθμού αναγνωρισιμότητας γεωργικών προϊόντων ποιότητας, νωπών και μεταποιημένων, εθνικής σημασίας, προερχόμενα (από παραγωγή ή/και επεξεργασία) από το Νομό Χαλκιδικής.
Αφορούσε επίσης στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την διέξοδο – διάθεσή τους στη γερμανική αγορά, αλλά και ευρύτερα στην Κεντρική και στη Νοτιανατολική Ευρώπη.
Τα προϊόντα που συμμετείχαν στο ολοκληρωμένο σχέδιο προωθητικών ενεργειών εξαγωγών ήταν τοπικά προϊόντα ποιότητας εθνικής σημασίας, τα οποία δεν προέρχονταν από περιοχές εφαρμογής Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Ο.Π.Α.Α.Χ. 
Τα προϊόντα που περιλαμβάνονταν στο έργο ήταν τα εξής (κατά σειρά σημαντικότητας):
  • ελιά και τα παράγωγα αυτής (λάδι, πατέ ελιάς, κλπ)
  • γαλακτοκομικά προϊόντα
  • μέλι
  • οίνοι
  • οπωροκηπευτικά
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το ποσό των 57.720 € και διήρκεσε από τον Απρίλιο 2006 έως τον Δεκέμβριο 2007.