> Γυναικεία Δυναμική: Γυναίκες της Κεντρικής Μακεδονίας σε Τροχιά Επαγγελματικής Εξέλιξης - Εργάνη

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Γυναικεία Δυναμική: Γυναίκες της Κεντρικής Μακεδονίας σε Τροχιά Επαγγελματικής Εξέλιξης - Εργάνη

 

Α. Συμβουλευτική Υποστήριξη
  • H Δράση «Συμβουλευτική» του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης ¨ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ε.Κ.Τ. ¨ΜΕΤΡΟ 6.11¨ αφορούσε δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη 29 ωφελουμένων γυναικών των δήμων Ανθεμούντα, Αρναίας, Πολυγύρου, Σταγίρων-Ακάνθου, Ζερβοχωρίων και Παναγιάς, για να προωθηθούν απευθείας σε δράσεις απασχόλησης ή προηγουμένως σε κατάρτιση. 
Β. Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση – Δικτύωση – Δημοσιότητα 
  • Η  Δημοσιότητα / Ευαισθητοποίηση αποτελούσε ενέργεια της Δράσης της Συμβουλευτικής με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ - ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» στο πλαίσιο του  Μέτρου 6.11. «Ειδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης – Ε.Κ.Τ», του Π.Ε.Π. Κεντρικής  Μακεδονίας 2000-2006 και αποσκοπούσε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου της παρέμβασης (δηλαδή άνεργες γυναίκες), του τοπικού πληθυσμού, των τοπικών φορέων - αρχών, των επαγγελματικών και οικονομικών συλλόγων και οργανώσεων. Στα πλαίσια της Δράσης έγιναν εκδηλώσεις δημοσιοποίησης του προγράμματος προς τους ανέργους, τις επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς καθώς και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του προγράμματος. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πέρα από τις ενημερωτικές εκδηλώσεις, παράχθηκαν έντυπα και ενημερωτικά φυλλάδια, έγιναν καταχωρήσεις στον τοπικό και ευρύτερο τύπο, μπήκαν ανακοινώσεις στο website του φορέα. 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε την περίοδο 2006 – 2007 με συντονιστή φορέα το κέντρο ΕΡΓΑΝΗ και εταίρο την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.