> Μέτοχοι

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Η ΕταιρίαΠροφίλ > Μέτοχοι

Μέτοχοι


- Σύνθεση Μετοχικού Κεφαλαίου -

Φορέας - Μέτοχος

Ποσό Μετοχικού Κεφαλαίου (€)

Ποσοστό Συμμετοχής (%)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

265.000

43,29

ΤΕΔΚ Νομού Χαλκιδικής

128.500

20,99

Δήμος Πολυγύρου

60.600

9,90

Δήμος Νέας Προποντίδας

46.600

7,61

Δήμος Αριστοτέλη

29.000

4,74

Δήμος Σιθωνίας

20.400

3,33

Ιερό Κοινόβιο "Ευαγγελισμός της Θεοτόκου"

16.800

2,73

Ένωση Δασικών & Γεωργικών Συνεταιρισμών Αρναίας

13.100

2,14

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου

10.500

1,72

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Χαλκιδικής

10.500

 1,72

Δήμος Κασσάνδρας

8.500

1,39

Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής

2.600

0,42

Αλιευτικός Σύλλογος Αριστοτέλη

100

0,02

ΣΥΝΟΛΟ

612.200

100,00