> Ολοκληρωμένα Προγράμματα

(Πρόκειται για Προγράμματα - Έργα, προηγούμενων ετών - Προγραμματικών Περιόδων, που υλοποιήθηκαν από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. και έχουν κλείσει)

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα

 

topsa_logo

Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στη Χαλκιδική - Αντίδοτο στην Κρίση

   
topeko_logo

Ενίσχυση της Απασχόλησης των Μεταναστών στη Χαλκιδική

   
 

Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Τρίγλιας

   
LEADER+

LEADER+ : Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Χαλκιδικής

Η «άλλη» Χαλκιδική: Υπεροχή στην ποιότητα

   
 ΟΠΑΑΧ

Δομή Στήριξης ΟΠΑΑΧ Χολομώντα - Ομβριανού

3ης Προγραμματικής Περιόδου

   
 

Ειδικό Τοπικό Πρόγραμμα «Επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τους ανέργους που απολύθηκαν από την TVX Hellas AE»

   
 

ΒΙΟτεχνικό ΠΑρκο Ζερβοχωρίων

   
LIFE

LIFE+ RECYCLING SYMPRAXIS

   
 

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 2012

   
 

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έτους 2011

   
 

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Χαλκιδικής έτους 2010

   
 

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Χαλκιδικής έτους 2009

   
 

Πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων σε κτηνοτροφικές μονάδες αιγοπροβάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 2012

   
 

Πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 2011

   
 

Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες στα Σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 2011

   
 

Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΧΥΤΑ)

   
 

Σύμβουλος Παρακολούθησης Εργων Ε.Ο.Χ.

   
 

Διαφημιστική Προβολή Αγροτικών Προϊόντων του Νομού Χαλκιδικής

   
 

Τεχνική Στήριξη για τη Δημιουργία Βιοτεχνικών / Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΟ.ΠΕ.) στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

   
 

Κατάρτιση και Επικαιροποίηση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και Εκπόνηση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης

   
Πράσινη Δραχμή

Πράσινη Δραχμή: μία καινοτόμος προσέγγιση στην προσπάθεια ανακύκλωσης και ενημέρωσης του κοινού για το περιβάλλον (LIFE 99ENV/GR 000528)

   
Πράσινη Δραχμή

Πράσινη Δραχμή: μια καινοτόμος προσέγγιση στην προσπάθεια ανακύκλωσης και ενημέρωσης του κοινού για το περιβάλλον

   
Πράσινη Δραχμή

Ανακύκλωση - Πράσινη Δραχμή

   
 ΚΥΕ

Ανάπτυξη και Λειτουργία Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) του Νομού Χαλκιδικής

   
 

Τουριστικός Οδηγός και Χάρτης περιβαλλοντικών – περιπατητικών διαδρομών του όρους Χολομώντα

   
 

ΤΕCNOMAN PERSPECTIVES Interreg III B – C.A.D.S.E.S.

   
 

Σχέδιο Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Αποβλήτων

   
 

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του όρους Χολομώντα

   
 

Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης των Ο.Τ.Α. του Νομού Χαλκιδικής

   
 

Προετοιμασία και υποβολή Φακέλου – Πρότασης της Ν.Α.Χ. προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίων Ιδιωτικών Φορέων

   
 

Σχέδιο Ανάπτυξης της Ν.Α.Χ. για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

   
 

Υποστήριξη για την Αναβάθμιση - Βελτίωση των Λιμενικών Υποδομών της Χαλκιδικής

   
 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την διαχείριση των αποβλήτων από ελαιοτριβεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς

   
 

Μελέτη Έργων Διευθέτησης – Εμπλουτισμού της κεντρικής κοίτης του χειμάρρου Φούρκας

   
 

Δημιουργία Δικτύων Γεωτρήσεων για Παρατήρηση της Ποιοτικής και Ποσοτικής Κατάστασης των Υδάτων Εντός Περιμέτρου των Εγγειοβελτιωτικών Έργων Αξιοποίησης Υπόγειων Υδάτων και Ψηφιοποίηση του Υδρογεωλογικού Αρχείου

   
 

Τεχνική Υποστήριξη Γραφείου Προώθησης και Προβολής Αγροτικών Προϊόντων

   
 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την Απασχόληση στο Νομό Χαλκιδικής

   
 

Δίκτυο Ανάπτυξης Πρότυπου Συστήματος δια βίου κατάρτισης και εξ΄ αποστάσεως πιστοποίησης δεξιοτήτων στις ΜΜΕ – ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ

   
 

Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της δια βίου μάθησης σε θέματα επιχειρηματικότητας

   
 

Καινοτόμες πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως συμπληρωματικός μηχανισμός ενεργών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής

   
 ΤΠΑ

Καταπολέμηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης σε φθίνουσες περιοχές του Νομού Χαλκιδικής

(Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης – Τ.Π.Α.)

   
 

Γυναικεία Δυναμική: Γυναίκες της Κεντρικής Μακεδονίας σε Τροχιά Επαγγελματικής Εξέλιξης - Εργάνη

   
 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα για την Προώθηση των Εξαγωγών των Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων Εθνικής Σημασίας της Χαλκιδικής

   
 

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Υποστήριξης της Απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές του ορεινού όγκου Χολομώντα - Ομβριανού στο Νομό Χαλκιδικής