> Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Υποστήριξης της Απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές του ορεινού όγκου Χολομώντα - Ομβριανού στο Νομό Χαλκιδικής

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Υποστήριξης της Απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές του ορεινού όγκου Χολομώντα - Ομβριανού στο Νομό Χαλκιδικής

 

Το έργο υλοποιήθηκε από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. στα πλαίσια του Μέτρου 6.11: «Ειδικές Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΚΤ», μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Με την έγκριση της πράξης ξεκίνησαν και οι ενέργειες για την δημοσιοποίηση του προγράμματος και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού. Το πρόγραμμα και οι ενέργειες δημοσιοποίησης περιελάμβαναν  σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα:

  • Επιτόπιες συναντήσεις στα δημοτικά διαμερίσματα που εντάσσονταν στην περιοχή εφαρμογής  και συζήτηση  με τους τοπικούς φορείς
  • Συναντήσεις με τοπικούς φορείς στο ΚΕΠ Αρναίας, ΚΕΠ Πολυγύρου, ΟΑΕΔ Αρναίας, ΟΑΕΔ Πολυγύρου, Επιμελητήριο Χαλκιδικής κλπ.
  • Διαδικασίες ενεργοποίησης – κινητοποίησης και εμψύχωσης του τοπικού δυναμικού (Δελτία Τύπου, έντυπο υλικό, παραγωγή αφίσας)
  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ανέργων
  • Στο διάστημα που ακολούθησε, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, γινόταν καθημερινά ενημέρωση στα γραφεία της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. και  παραλαβή των αιτήσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η παραπάνω διαδικασία δεν αφορούσε μια απλή περιγραφή της δράσης αλλά μία ουσιαστική ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με στόχο την επιτυχία της δημοσιοποίησης συνολικά του Προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 64.350 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Ιούλιο του 2006 έως τον Οκτώβριο του 2007.