> Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Τρίγλιας

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Τρίγλιας

 

Ανοιχτός διαγωνισμός υποβολής προσφορών για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου Νέας Τρίγλιας» [υποβολή έως 30-09-2013]...

 

Το έργο αφορά στην κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στην Τοπική Κοινότητα Νέας Τρίγλιας, με σκοπό την πολιτιστική καλλιέργεια και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.
Χωροθετείται σε γωνιακό οικόπεδο (συνολικής επιφάνειας 2977,03τμ.) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 124 στην επέκταση του οικισμού της Νέας Τρίγλιας και περιβάλλεται περιμετρικά από δημοτικές οδούς, το Δημοτικό στάδιο Νέας Τρίγλιας και την εκκλησία. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο χωροθετείται στην ανατολική του πλευρά το κτίριο και στη δυτική του ο υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.
Το πολιτιστικό κέντρο με τους χώρους κύριας χρήσης που θα διαθέτει (αμφιθεατρική αίθουσα με χώρο παρουσιάσεων και εξώστη, συνολικής δυναμικότητας περίπου 225 ατόμων και είσοδο - φουαγιέ με εσωτερικό περιμετρικό εξώστη) καθώς και τους βοηθητικούς χώρους (αποδυτήρια – καμαρίνια, WC κοινού – Α.Μ.Ε.Α, μηχανολογικούς χώρους), θα μπορεί να υποστηρίξει:
  • θεατρικές εκδηλώσεις,
  • πολιτιστικές και συναυλιακές δραστηριότητες,
  • παρουσιάσεις.

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. με τον Δήμο Νέας Προποντίδας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που είναι και ο φορέας χρηματοδότησης, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 2.123.468,98 €, στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ 2007 - 2013).

Το έργο αυτό ευελπιστεί να αναδείξει την ευρύτερη περιοχή, μέσα από την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών αλλά και να συμβάλει στην ενδυνάμωση της πολιτιστικής δραστηριότητας.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου έργου είναι επίσης απαραίτητη για τους εξής λόγους:

  • εξαιτίας της εγγύτητας της περιοχής στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης,
  • της αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων της περιοχής,
  • της ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της.