> Πράσινη Δραχμή: μία καινοτόμος προσέγγιση στην προσπάθεια ανακύκλωσης και ενημέρωσης του κοινού για το περιβάλλον (LIFE 99ENV/GR 000528)

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Πράσινη Δραχμή: μία καινοτόμος προσέγγιση στην προσπάθεια ανακύκλωσης και ενημέρωσης του κοινού για το περιβάλλον (LIFE 99ENV/GR 000528)

 

Το έργο υλοποιήθηκε από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. (φορέας δικαιούχος), σε συνεργασία με τους παρακάτω εταίρους:

  • την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, και
  • την εταιρεία Άξων Περιβαλλοντική Ε.Π.Ε.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν:

  • η ενεργοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά φιλικές διαδικασίες
  • ο περιορισμός των απορριμμάτων με την ανάπτυξη διαδικασιών ανακύκλωσης

Η καινοτόμος ιδέα του προγράμματος ήταν η πληρωμή των ενεργοποιημένων πολιτών με την «πράσινη δραχμή», ένα νόμισμα το οποίο αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένες ποσότητες αλουμινίου, πλαστικού και χαρτιού και μπορούσε να εξαργυρωθεί σε τοπικές εταιρείες για την αγορά «περιβαλλοντικών δώρων», όπως π.χ. σε γραφεία ταξιδιών για εκδρομές σε βιότοπους, σε βιβλιοπωλεία για την αγορά βιβλίων σχετικών με το περιβάλλον κλπ.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Νομό Χαλκιδικής και είχε ως ομάδες στόχους τους μαθητές, τους τουρίστες και τους μόνιμους κατοίκους.

Κάδοι ανακύκλωσης εγκαταστάθηκαν σε Δημαρχεία, σχολεία και ξενοδοχεία.

Με τις δράσεις ανακύκλωσης, την εκστρατεία ενημέρωσης που υλοποιήθηκε και την πληρωμή των ενεργοποιημένων ομάδων πολιτών με τις «πράσινες δραχμές», το πρόγραμμα στόχευε στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς στις ομάδες στόχους, στον περιορισμό των στερεών αποβλήτων και, μακροπρόθεσμα, στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό προϋπολογισμό που ανήλθε στο ποσό των 1.260.842,81 €, (Ευρωπαϊκή συνεισφορά: 390.341,43 €), και με περίοδο υλοποίησης από τον Νοέμβριο του 1999 έως τον Νοέμβριο του 2002.