> Πράσινη Δραχμή: μια καινοτόμος προσέγγιση στην προσπάθεια ανακύκλωσης και ενημέρωσης του κοινού για το περιβάλλον

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Πράσινη Δραχμή: μια καινοτόμος προσέγγιση στην προσπάθεια ανακύκλωσης και ενημέρωσης του κοινού για το περιβάλλον

 

Το έργο υλοποιήθηκε από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης, σε συνεργασία με τους παρακάτω συμβαλλόμενους:

  • την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής,
  • την πρώην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Νομού Χαλκιδικής, και
  • όλους τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους του Νομού Χαλκιδικής (14 Δήμοι).

Το πρόγραμμα «Πράσινη Δραχμή: μια καινοτόμος προσέγγιση στην προσπάθεια ανακύκλωσης και ενημέρωσης του κοινού για το περιβάλλον», υλοποιήθηκε αρχικά στα πλαίσια του κανονισμού LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιελάμβανε ανακύκλωση απορριμμάτων και «περιβαλλοντικές αμοιβές».

Η προγραμματική σύμβαση παρέτεινε τη λειτουργία του μηχανισμού του προγράμματος LIFE και είχε ως στόχο να ενεργοποιήσει τους πολίτες σε διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον και να περιορίσει τα στερεά απόβλητα μέσα από διαδικασίες ανακύκλωσης.

Η μέθοδος αναπτύχθηκε στη βάση της ίδιας καινοτόμου ιδέας του προγράμματος LIFE, η οποία ήταν η πληρωμή των ενεργοποιημένων πολιτών με ένα συμβολικό πράσινο νόμισμα, το οποίο αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένες ποσότητες  αλουμινίου, χαρτιού και πλαστικών.

Η «πράσινη δραχμή» χρησιμοποιήθηκε από τους κατόχους της για την αγορά «περιβαλλοντικών δώρων» π.χ. βιβλίων με θέμα το περιβάλλον, εκδρομών σε βιότοπους κ.ά., τα οποία ήταν το κίνητρο ώστε να πειστούν οι πολίτες να συμμετάσχουν στην ανακύκλωση. 

Η προγραμματική σύμβαση υλοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή στην ανακύκλωση εκ μέρους των μαθητών της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Χαλκιδικής, έχοντας ως βασικό στόχο τη μείωση των προς διάθεση απορριμμάτων και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των μαθητών μέσα από την εφαρμογή δράσεων διαλογής υλικών στην πηγή.

Οι πόροι για την υλοποίηση του έργου προήλθαν από τη συγχρηματοδότηση των εταίρων με συνολικό προϋπολογισμό που ανήλθε στο ποσό των 89.008 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Νοέμβριο του 2002 έως τον Νοέμβριο του 2004.