> Προετοιμασία και υποβολή Φακέλου – Πρότασης της Ν.Α.Χ. προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίων Ιδιωτικών Φορέων

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Προετοιμασία και υποβολή Φακέλου – Πρότασης της Ν.Α.Χ. προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίων Ιδιωτικών Φορέων

 

Το έργο υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, ως φορέας χρηματοδότησης
  • ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης

Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής εκτιμώντας τις συνθήκες και τις ευκαιρίες που διαμορφώθηκαν μέσα από αυτό το καινοτόμο πλαίσιο υλοποίησης έργων (Σ.Δ.Ι.Τ.) και έχοντας καταγράψει σημαντικές ελλείψεις στο νομό σχετικά με έργα που αφορούν στην ποιότητα ζωής και εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών, θέλησε να προχωρήσει στην υλοποίηση μέσα από την αξιοποίηση των διατάξεων του Ν.3389/2005, του έργου «Ανέγερση διοικητικού κτιρίου της Ν.Α.Χ.»

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η συνεργασία των συμβαλλομένων για την προετοιμασία Φακέλου – Πρότασης και τη διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής του παραπάνω έργου στις διατάξεις του Ν.3389/2005, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους εργασιών όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Παρουσίαση της Ν.Α.Χ. ως Δημοσίου Φορέα
  • Αναλυτική περιγραφή του έργου που θα αποτελέσει αντικείμενο των Συμπράξεων – τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου
  • Παρουσίαση και αναλυτική περιγραφή της δομής της προτεινόμενης μορφής σύμπραξης του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, που απορρέει από το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, και δύναται να περιλαμβάνει συνδυασμό δραστηριοτήτων όπως είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή (ή ανακαίνιση ή μετασκευή), η συντήρηση, η λειτουργία (τεχνική διαχείριση) ή η εκμετάλλευση δημοσίων υποδομών ή η παροχή σχετικών υπηρεσιών
  • Ενδεικτικός προϋπολογισμός εκτέλεσης έργου μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.
  • Σκοπιμότητα υλοποίησης προτεινόμενου έργου μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.
  • Ενέργειες ωρίμανσης του έργου – Νομικά και τεχνικά θέματα
  • Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ενεργειών από τη Ν.Α.Χ. μετά την έγκριση του έργου από τη Διυπουργική Επιτροπή

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 180.000 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Αύγουστο 2007 έως τον Αύγουστο 2008.