> Το πρόγραμμα

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα ΠρογράμματαΕνίσχυση της Απασχόλησης των Μεταναστών στη Χαλκιδική > Το πρόγραμμα

 

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Απασχόλησης των Μεταναστών στη Χαλκιδική» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 500.000 €.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου συγκροτήθηκε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής» και με διακριτικό τίτλο «Αριστοτέλης», με έδρα στα γραφεία της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. (22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία, 63100 Πολύγυρος).

Τα μέλη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι τα παρακάτω:

 • ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., συντονιστής φορέας
 • Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής
 • Επιμελητήριο Χαλκιδικής
 • Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής
 • Δήμος Αριστοτέλη
 • Δήμος Κασσάνδρας
 • Δήμος Νέας Προποντίδας
 • Δήμος Σιθωνίας
 • Δήμος Πολυγύρου
 • Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού – Κ.Ε.Κ.
 • Ζ. Βαδράτσικα & Σια Ε.Ε. – Γνώση Αναπτυξιακή

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και ανήκουν αποδεδειγμένα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες, μέσα από τις παρακάτω δράσεις:

Δικτύωση

 • Σύσταση Διαδημοτικής Δομής υποστήριξης & ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ)
 • Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου - αρμόδιων για την απασχόληση φορέων - οργανισμών και επαγγελματικών οργανώσεων για την  στήριξη της απασχόλησης ΕΚΟ
 • Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για διαδικασίες εργασιών στελεχών παροχής υπηρεσιών ΕΚΟ
 • Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις (ΑΣ) και συναφείς πρωτοβουλίες
 • Ίδρυση και λειτουργία δικτύου ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων από τους επαγγελματικούς φορείς της ΑΣ
 • Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών

Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης

 • Ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού δημοσιοποίησης του έργου
 • Πρόγραμμα ενεργειών δημοσιοποίησης στα ΜΜΕ
 • Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας & των ομάδων στόχου
 • Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών
 • Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων

Κατάρτιση – Επιμόρφωση

 • Προγράμματα κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων
 • Προγράμματα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας
 • Συνοδευτική επιμόρφωση

Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

 • Εντοπισμός, προσέγγιση, επιλογή ωφελουμένων
 • Υποδοχή - Ενημέρωση - Πληροφόρηση - Παραπομπή - Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων
 • Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Ατομική & Ομαδική Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
 • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων. Μελέτες - αιτήσεις υπαγωγής σε ενισχύσεις
 • Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την πρόσληψή τους
 • Φόρουμ προώθησης της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες (Ιούνιος 2012 - Ιούνιος 2014).