> Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 2012

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 2012

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με συμβαλλόμενους τους παρακάτω φορείς:  

 • ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., φορέας υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της σύμβασης
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Δήμος Κασσάνδρας
 • Δήμος Νέας Προποντίδας
 • Δήμος Πολυγύρου
 • Δήμος Σιθωνίας
 • Δήμος Αριστοτέλη

Το έργο συνοπτικά περιελάμβανε τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές:

 • την εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης και δειγματοληψιών προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα,
 • τη διενέργεια επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των προνυμφών, και όπου απαιτείται των ακμαίων κουνουπιών, στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα,
 • την προμήθεια για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων σκευασμάτων.

Αναλυτικότερα, το έργο προέβλεπε επίσης,

 • τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των εστιών κουνουπιών,
 • την παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και συγκέντρωσης προνυμφών κουνουπιών,
 • τη διενέργεια δειγματοληψιών στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα,
 • τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων και την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των προνυμφών των κουνουπιών,
 • την οριοθέτηση – υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό από εδάφους και την πραγματοποίηση ψεκαστικών παρεμβάσεων,
 • την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα, και
 • την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σκευάσματα, διενεργώντας δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της βιοδραστικότητας (αποτελεσματικότητας) του ψεκαστικού υγρού και τη διασφάλιση της επιθυμητής συγκέντρωσης σκευάσματος στο ψεκαστικό μίγμα.

Μεγάλη σημασία δόθηκε επίσης στην ενημέρωση του πληθυσμού, κατοίκων και επισκεπτών της Χαλκιδικής, θέτοντας στη διάθεσή τους δωρεάν ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας για το σκοπό αυτό (800 11 244244), παράλληλα με τις τηλεφωνικές γραμμές και τα γραφεία της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., καθώς και έντυπο ενημερωτικό υλικό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 325.000 €, προερχόμενος από τη συγχρηματοδότηση των φορέων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Φορέας Ποσό Χρηματοδότησης (€)
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  (ΣΑΕΠ 008, Κωδ. Έργου 2003 ΕΠ 00800008) 150.400
(Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής) 99.600
Δήμος Νέας Προποντίδας 15.000
Δήμος Σιθωνίας 15.000
Δήμος Κασσάνδρας 15.000
Δήμος Πολυγύρου 15.000
Δήμος Αριστοτέλη 15.000

Η περίοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος ήταν από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο 2012.