> Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Χαλκιδικής έτους 2010

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Χαλκιδικής έτους 2010

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, της πρώην Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Χαλκιδικής, της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., και όλων των πρώην Καποδιστριακών Δήμων του Ν. Χαλκιδικής. Πιο αναλυτικά οι συμβαλλόμενοι φορείς ήταν οι εξής:
> η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, > ο πρώην Δήμος Ανθεμούντα, 
> η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, > ο πρώην Δήμος Παλλήνης,
> η πρώην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Χαλκιδικής, > ο πρώην Δήμος Σταγίρων – Ακάνθου,
> ο πρώην Δήμος Μουδανιών, > ο πρώην Δήμος Τορώνης,
> ο πρώην Δήμος Σιθωνίας, > ο πρώην Δήμος Τρίγλιας,
> ο πρώην Δήμος Καλλικράτειας, > ο πρώην Δήμος Αρναίας,
> ο πρώην Δήμος Κασσάνδρας, > ο πρώην Δήμος Ζερβοχωρίων,
> ο πρώην Δήμος Ορμύλιας, > ο πρώην Δήμος Παναγίας, και
> ο πρώην Δήμος Πολυγύρου, > η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., ως φορέας ανάθεσης.
Tο έργο συνοπτικά περιελάμβανε τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές: 
  • την εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης και δειγματοληψιών προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών,
  • την πραγματοποίηση επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των προνυμφών και όπου απαιτήθηκε, των ακμαίων κουνουπιών,
  • την προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων σκευασμάτων.
Το έργο αναλυτικότερα προέβλεπε τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των εστιών κουνουπιών, την παρακολούθηση - καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών, τη διενέργεια δειγματοληψιών, τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων και την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των προνυμφών των κουνουπιών, την οριοθέτηση - υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό από εδάφους και την πραγματοποίηση ψεκαστικών παρεμβάσεων από εδάφους καθώς και την αξιολόγηση:
  • της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα και 
  • των αποτελεσμάτων του έργου.
Επιπλέον το έργο προέβλεπε την παρακολούθηση όχλησης των ακμαίων κουνουπιών και την καταπολέμησή τους σε περιπτώσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο, τη διάθεση σκευασμάτων για χρήση στους επίγειους ψεκασμούς και ότι άλλο απαιτήθηκε για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου.
Για την εκτέλεση του έργου χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σκευάσματα.
Οι πόροι για την υλοποίηση του έργου προήλθαν από τη συγχρηματοδότηση των συμβαλλόμενων φορέων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, με συνολικό προϋπολογισμό που ανήλθε στο ποσό των 280.000 €.
Φορέας Ποσό χρηματοδότησης (€) 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 150.000
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής 50.000
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Χαλκιδικής 10.000
Δήμος Μουδανιών 6.000
Δήμος Καλλικράτειας 5.000
Δήμος Σιθωνίας 8.000
Δήμος Κασσάνδρας 10.000
Δήμος Σταγίρων – Ακάνθου 5.000
Δήμος Παλλήνης 6.000
Δήμος Πολυγύρου 5.500
Δήμος Τρίγλιας 3.500
Δήμος Τορώνης 6.500
Δήμος Ορμύλιας 6.500
Δήμος Ανθεμούντα 1.500
Δήμος Παναγίας 3.500
Δήμος Αρναίας 1.500
Δήμος Ζερβοχωρίων 1.500
Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ήταν από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο 2010.