> Πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων σε κτηνοτροφικές μονάδες αιγοπροβάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 2012

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Πρόγραμμα καταπολέμησης ψύλλων σε κτηνοτροφικές μονάδες αιγοπροβάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής 2012

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με συμβαλλόμενους τους παρακάτω φορείς:

  • ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., φορέας υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της σύμβασης
  • Δήμος Κασσάνδρας
  • Δήμος Νέας Προποντίδας
  • Δήμος Πολυγύρου
  • Δήμος Σιθωνίας
  • Δήμος Αριστοτέλη

Το έργο συνοπτικά περιελάμβανε τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές:

  • Καταπολέμηση με χρήση εντομοκτόνων κατάλληλης υπολειμματικής διάρκειας σε συνδυασμό με προνυμφοκτόνο,
  • Προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων σκευασμάτων,
  • Διενέργειες ψεκασμών στους χώρους των μονάδων αιγοπροβατοτροφίας.

Για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σκευάσματα.

Ο αριθμός των κτηνοτροφικών μονάδων που χρήζουν παρέμβασης ανέρχεται περίπου στις 1000 μονάδες, σύμφωνα με την καταγραφή τους κατά την περσινή υλοποίηση του προγράμματος και κατανέμονται ανά Δήμο ως εξής:

Δήμος Αριθμός μονάδων
Σιθωνίας 285
Πολυγύρου 275
Νέας Προποντίδας 220
Αριστοτέλη 95
Κασσάνδρας 90

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 90.000 €, προερχόμενος από τη συγχρηματοδότηση των φορέων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Φορέας Ποσό Χρηματοδότησης (€)
Δήμος Πολυγύρου 25.000
Δήμος Σιθωνίας 25.000
Δήμος Νέας Προποντίδας 20.000
Δήμος Κασσάνδρας 10.000
Δήμος Αριστοτέλη 10.000

Η περίοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος ήταν από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο 2012.