> Πρόγραμμα Καταπολέμησης Ψύλλων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 2011

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Πρόγραμμα Καταπολέμησης Ψύλλων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 2011

 

Το έργο υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση και αφορούσε στην υλοποίηση Προγράμματος Καταπολέμησης Ψύλλων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, κατά το έτος 2011.
Το έργο συνοπτικά περιελάμβανε τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές:
  • Αντιμετώπιση με χημική καταπολέμηση (εντομοκτόνα κατάλληλης υπολειμματικής διάρκειας σε συνδυασμό με προνυμφοκτόνο),
  • Προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων σκευασμάτων,
  • Διενέργειες ψεκασμών στους χώρους των μονάδων αιγοπροβατοτροφίας.
Για την εκτέλεση του έργου χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σκευάσματα.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή είχε ως στόχο την καταπολέμηση των ψύλλων που εστιάζονταν στους χώρους των μαντριών. Η ύπαρξη παρασίτων στο σώμα των αιγοπροβάτων και σε τυχόν σκύλους φύλακες των εγκαταστάσεων όφειλε να αντιμετωπιστεί από τους κτηνοτρόφους σε συνεργασία με κτηνιάτρους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του συνολικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 102.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και χρηματοδοτήθηκε όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
α/α ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟ (€) (συμπ/νου ΦΠΑ)
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής  35.000 
Δήμος Πολυγύρου  25.000 
Δήμος Νέας Προποντίδας  20.000 
Δήμος Σιθωνίας  20.000 
Δήμος Κασσάνδρας  2.000 
  ΣΥΝΟΛΟ  102.000 
Η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ορίσθηκε από την υπογραφή της (Ιούνιος 2011) και μέχρι τις 30-11-2011, οπότε ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προβλεπόμενου φυσικού αντικειμένου.