> Στελέχωση - Προσωπικό

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Η ΕταιρίαΠροφίλ > Στελέχωση - Προσωπικό

Στελέχωση - Προσωπικό

 

 • Στελέχωση - Προσωπικό της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

Σαββίδου Όλγα

- Γενική Διευθύντρια   &   Υπεύθυνη Τομέα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

 • Οικονομολόγος
Καραγιάννη Γεωργία

- Συντονίστρια Προγραμμάτων Ανάπτυξης,

- Υπεύθυνη Τομέα Υλοποίησης Έργων & Προγραμμάτων Ανάπτυξης

 • Πολιτικός Μηχανικός
Λειβαδιώτης Τάσος

- Υπεύθυνος Τομέα Προγραμματισμού Έργων & Προγραμμάτων Ανάπτυξης,

Συμμετοχή και σε άλλες Ομάδες Έργου

 • Διαχείριση Τουρισμού
Γιακουμάκη Λίνα

- Τομέας Ανθρωπίνων Πόρων

- Ομάδα Έργου LEADER,

- Συμμετοχή και σε άλλες Ομάδες Έργου

 • Γεωπόνος
Σταματάκης Στέφανος

- Υπεύθυνος Τομέα Μηχανογράφησης & GIS

- Υπεύθυνος Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών,

- Συμμετοχή και σε άλλες Ομάδες Έργου

 • Πολιτικός Μηχανικός
Ματσούκης Θανάσης

- Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας,

- Τομέας Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Μηχανολόγος Μηχανικός
Καστρέτσιος Γιώργος

- Υπεύθυνος Τομέα Καταπολέμησης Εντόμων,

- Συμμετοχή και σε άλλες Ομάδες Έργου

 • Γεωπόνος
Σχοινά Γεωργία

- Συμμετοχή σε διάφορες Ομάδες Έργου

 • Γεωπόνος
Κακαρίκα Μαρία

- Συμμετοχή σε διάφορες Ομάδες Έργου

- Τομέας Ανθρωπίνων Πόρων

 • Οικονομολόγος
Λίγας Γιώργος

- Τομέας Καταπολέμησης Εντόμων

- Συμμετοχή σε διάφορες Ομάδες Έργου

 • Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τσαντίνη Κατερίνα

- Βοηθός Λογιστηρίου

Τζιάτζιου Ελένη

- Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Επικοινωνίας

 - Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης - Διοίκησης

- Γραμματεία Τομέων