> Σύμβουλος Παρακολούθησης Έργων Ε.Ο.Χ.

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Σύμβουλος Παρακολούθησης Έργων Ε.Ο.Χ.

 

Το έργο αφορούσε στην παρακολούθηση και έλεγχο δύο έργων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τον Χρηματοοικονομικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
Πρόκειται για τα έργα με τίτλους: 
  • «Ερευνητικό πρόγραμμα μοριακής ανίχνευσης καρκίνου του μαστού, τραχήλου της μήτρας και παχέος εντέρου και υποδομές εξυπηρέτησης» με Φορέα Υλοποίησης το Μοναστήρι “Ευαγγελισμός της Θεοτόκου” στο Βατοπέδι της Ορμύλιας, και
  • «Αποκατάσταση και ανάδειξη παραποτάμιου δάσους Νέστου» με Φορέα Υλοποίησης το Δασαρχείο Καβάλας.
Σκοπός του έργου ήταν να ελέγχει η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δύο έργων και να παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιμήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκυρη και αντικειμενική εικόνα τόσο για το βαθμό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι προβλεπόμενοι στόχοι, όσο και για την εξέλιξή τους.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 50.000 € (+ΦΠΑ), με περίοδο υλοποίησης από τον Ιανουάριο 2005 έως τον Δεκέμβριο 2009.