> Ταυτότητα

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Η Εταιρία > Προφίλ > Ταυτότητα

 

Η «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.», είναι ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί με βάση τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες (Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η εταιρεία συστάθηκε τον Ιούνιο του 1992, η έδρα της βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Νομού Χαλκιδικής, τον Πολύγυρο και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η μακρόχρονη εμπειρία της και η συμμετοχή της σε δεκάδες προγράμματα την καθιστά ικανή να συμμετέχει με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και την Ελληνική Κυβέρνηση έργων και προγραμμάτων, έχοντας στη διάθεσή της όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

Συνοπτικά τα στοιχεία ταυτότητας της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. είναι τα εξής:
 

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Διακριτικός τίτλος: ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

Νομική μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία

Δραστηριότητα: Εθνικά και Κοινοτικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας

Νομός: Χαλκιδικής

Δήμος: Πολυγύρου

Ταχ. Δ/νση: 22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία

Ταχ. Κώδικας: 63100, Πολύγυρος

Αριθμοί τηλεφώνου: 23710 24407 ή 24507 ή 22998

Αριθμός FAX: 23710 24314

E-mail: info@anetxa.gr

Website: www.anetxa.gr

Α.Φ.Μ.: 094198765

Δ.Ο.Υ.: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ