> Τεχνική Στήριξη για τη Δημιουργία Βιοτεχνικών / Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΟ.ΠΕ.) στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Τεχνική Στήριξη για τη Δημιουργία Βιοτεχνικών / Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΟ.ΠΕ.) στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

 

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. με χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και ο προϋπολογισμός του ανήλθε στο ποσό των 23.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνοψίζεται στα παρακάτω:

  • Διερεύνηση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με το Νόμο για την «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις»
  • Αξιολόγηση υφιστάμενων Πολεοδομικών και Χωροταξικών Ρυθμίσεων για την μεταποιητική δραστηριότητα
  • Εμπειρογνωμοσύνη για την ανάλυση, καταγραφή και υπόδειξη των καταλληλότερων χώρων συγκέντρωσης ομοειδών ή / και συμπληρωματικών επιχειρήσεων
  • Προ-αξιολόγηση προβλημάτων, προοπτικών για κάθε περιοχή υπό μελέτη
  • Ακριβής τοπογραφική χωροθέτηση Βιο.Πε. με τη χρήση συστήματος GIS
  • Σχέδιο Δράσης για κάθε περιοχή Βιο.Πε.
  • Τεχνική Υποστήριξη για τη Σύσταση Φορέα Λειτουργίας της Βιο.Πε.

με περίοδο υλοποίησης Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2011