Έναρξη διαβουλεύσεων για τη διαμόρφωση του νέου τοπικού προγράμματος LEADER