Ανακοίνωση αναστολής λειτουργίας γραφείων εταιρείας λόγω εργασιών ανακαίνισης