ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ / ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»