Αποτελέσματα απο τη 2η Θεματική – Ενημερωτική Εκδήλωση «Παράκτια και Βιώσιμη Αλιεία» στην Ιερισσό