Αποτελέσματα, Εισηγήσεις 1ου Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας έργου HEGO