ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Ζερβοχωρίων