Δελτίο Τύπου: Επιτυχής ολοκλήρωση των Παρεμβάσεων ΕΚΤ στη Χαλκιδική