Δελτίο Τύπου: Θεματικό Εργαστήριο “Εξερευνώντας τη Χαλκιδική μέσα απο τα προϊόντα της”