Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο «Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτιση Επιχειρηματικότητας, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και Δεξιοτήτων»