Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για το έργο HEGO»