Επιλογή Συμμετεχόντων Kατάρτισης στα πλαίσια του Προγράμματος HEGΟ (Herbs For Growth)