Ολοκλήρωση της 1ης Εκδήλωσης Πληροφόρησης του έργου HEGO