Οριστικός πίνακας κατάταξης προτάσεων 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα