Οριστικός πίνακας κατάταξης προτάσεων 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα προγράμματος CLLD LEADER Χαλκιδικής