Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Θεματικό Εργαστήριο