Στις 05/04/23 (13.00) η Διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό του δήμου Νέας Προποντίδας για το νέο πρόγραμμα LEADER