Στις 05/04/23 (11.00) η Διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό του δήμου Σιθωνίας για το νέο πρόγραμμα LEADER