Στις 06/04/23 η Διαβούλευση με φορείς μέριμνας της κοινωνικής συνοχής και φορείς δικτύων & συνεργασιών για το νέο πρόγραμμα LEADER