Στις 08/03/23 η Διαβούλευση Φορέων του Τομέα Τουρισμού – Εστίασης για το νέο πρόγραμμα LEADER