Στις 10/03/23 η Διαβούλευση με Φορείς Νέων και Γυναικών για το νέο πρόγραμμα LEADER